הודעות אחרונות

  • פורום דיני עבודה 14:07   21/10/2018 עכבון מכח דיני עבודה שלום רבלא. לא ניתן לבצע עיכבון אלא באם יש אישור בכתב לקיזוז או בגמר חשבון ככל והקיזוז הוא מכח יחס...
  • פורום הוצאה לפועל 13:48   21/10/2018 מימוש משכנתא פיגרתי בשלומי המשכנתא על דירתי היחידהסכום התשלומים שטרם נפרעו בתוספת ריבית הפיגורים עולה על 10% מ...
  • פורום דיני נזיקין 13:17   21/10/2018 מזל שאף דייר איננו מחובר לצינור
  • פורום דיני צבא 12:32   21/10/2018 הפרעה טורדנית כפייתית שלום,לבני ימלאו עם גיוסו  19 ו10 חודשיםגיוסו נדחה בעקבות שימוש בריקוטןהוא אמור להתגייס ב 26....
  • פורום לשון הרע 12:28   21/10/2018 מענה הרקע זה ויכוח קולני שהתקיים במשרדי ביני לבין חברה של אותה עובדת. במסגרת הויכוח עלה שמה  ונאמ...

ליעוץ אישי עם עו'ד

 
select

נרשמת לאתר היכרויות והתחרטת - האם מגיע לך החזר על פי החוק?

במאמר זה נענה על שתי סוגיות צרכניות מן המעלה הראשונה בכל הקשור ליחסי צרכן-עוסק תחת מתן שירותים של אתר היכרויות: סוגיית החרטה הצרכנית וסוגיית החידוש האוטומטי של מנוי שנרכש לתקופה קצובה. שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום צרכנות | תביעות קטנות
סוגיות צרכניות בעסקאות מול אתרי היכרויות
אתרי היכרויות צצו בשנים האחרונות כפטריות אחרי הגשם ותפסו נתח משמעותי מתפקידם של משרדי השידוכים וממועדוני ההיכרויות הקלאסיים אשר היו נפוצים מאד טרם עידן האינטרנט והמהפכה הטכנולוגית.

קל ופשוט מאד להצטרף לאתר היכרויות באינטרנט. כל שעלייך לעשות הוא להירשם, למלא מספר פרטים, לבחור מסלול מועדף (בדרך כלל מנוי לחודש, שלושה חודשים או שנה) ולהתחיל להשתמש בשירותיו של האתר. אולם האם כמו שקל להצטרף לאתר היכרויות קל להתנתק ממנו באותה קלות? מייד נגלה.

שיטוט קל ברשת האינטרנט מעלה כי קיימות תלונות רבות של לקוחות אשר עשו עסקאות מול אתרי היכרויות וזאת בשלל של נושאים. האם אותו צרכן שהצטרף לאתר ההיכרויות בקלות רבה, התחרט לאחר 24 שעות ומבקש את כספו בחזרה, יזכה לקבל אותו באותה קלות כפי ששילם לאתר? ומה לגבי צרכן שביקש בסך הכול להתנסות באתר לתקופה של חודש והמנוי שלו הוארך באופן אוטומטי וחד צדדי לתקופה נוספת, בתשלום נוסף, וזאת מבלי שביקש זאת? 

במאמר זה נענה על שתי סוגיות צרכניות מן המעלה הראשונה בכל הקשור ליחסי צרכן-עוסק תחת מתן שירותים של אתר היכרויות: סוגיית החרטה הצרכנית וסוגיית החידוש האוטומטי של מנוי שנרכש לתקופה קצובה.

בפתח הדברים נבהיר כי עסקה לרכישת שירותים מאתר היכרויות היא עסקה צרכנית לכל דבר ועניין וחלים עליה הוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), מאחר ומצד אחד ישנו "צרכן" (הלקוח) ומצד שני ישנו "העוסק" (האתר).

סוגייה ראשונה 

אדם נרשם לאתרי היכרויות ורכש מנוי לתקופה של שנה תוך תשלום של 500 ₪. אחרי מספר שעות התחרט, מכל סיבה שהיא, וביקש לקבל את כספו בחזרה. אתר האינטרנט סירב בכל תוקף וטען שכתוב בתקנון באופן ברור כי אין החזר כספי ואין אפשרות לבטל את העסקה.

מה הדין?

קודם כל נסביר כי חקיקה צרכנית היא חקיקה הקרויה "חקיקה קוגנטית", מן הסוג שאי אפשר להתנות על הוראותיה אלא לטובת הצרכן. לכן, העובדה שתקנון של אתר כזה או אחר נוגד את הוראות חוק הגנת הצרכן אינה מעלה או מורידה לצורך העניין, והחקיקה הצרכנית תיגבר עליו תמיד.

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אשר נחקקו בשנת 2010 נועדו לתת מענה פשוט וקל לצרכן תוך שהם נוקבות ב-23 סוגי קטגוריות של עסקאות אשר במסגרתן תקופת הזמן שהוגדרה בתקנות כל צרכן יכול לבטל את העסקה, מכל סיבה שהיא, עקב חרטה, תוך תשלום דמי ביטול מינימליים על סך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

קטגוריה מספר 18 הינה "חברות או מינוי במועדון היכרויות או שידוכים".

עקב ההתפתחות הטכנולוגית והשימוש הניכר באתרי היכרויות אין ספק כי אתרי היכרויות נכנסים לגדר קטגוריה מספר 18 וקיימות אסמכתאות התומכות בפרשנות זו.

כותרתו של סעיף 2 לתקנות קובע כי צרכן רשאי לבטל הסכם מקטגוריה מספר 18 בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב (כפי שנקבע בחוק הגנת הצרכן), בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ובין אם העסקה היא לתקופה קצובה.

סעיף 5 לתקנות קובע, כאמור, כי אם ההסכם בוטל בתוך מסגרת התקופה שהוקצבה, העוסק רשאי  לגבות מן הצרכן תשלום על סך 5% מסך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

פועל יוצא, לקוח שרכש מנוי מאתר היכרויות, שילם כסף, עשה שימוש במנוי והתחרט בתוך 14 יום והודיע על ביטול המנוי, בין אם עשה שימוש באתר במסגרת אותה התקופה או לא, רשאי לקבל את כספו בחזרה תוך תשלום דמי ביטול מינימליים. כל תנייה אחרת המופיעה בתנאי השימוש שבאתר לא תועיל מאחר ואין אפשרות להגביל את זכות הביטול שבתקנות.

מה האפשרויות העומדות בפני אותו צרכן אשר התחרט והאתר מסרב להשיב לו את כספו?

אפשרות ראשונה הינה להגיש תביעה קטנה להשבה בתוספת פיצוי סביר על הנזק הבלתי ממוני שנגרם ללקוח עקב טרדה, טרדה ובזבוז זמן. אפשרות נוספת היא להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר תכלול במסגרתה את כל הלקוחות אשר התחרטו וביקשו לבטל את המנוי שרכשו במסגרת תקופת הזמן שהתקנות מאפשרות להן לעשות כן, וסורבו על ידי האתר, מאחר והתביעה מעלה שאלות משותפות של שאלה ומשפט. תביעה כזו אמורה לגרום להרתעה יעילה, אכיפה ושינוי התנהגותו של האתר.

סוגייה שניה 

אדם נרשם לאתרי היכרויות ורכש מנוי לתקופה של חודש תוך תשלום 50 ₪. לאחר כחודש הופתע לגלות כי המנוי התחדש באופן אוטומטי ללא הסכמתו וכי נגבה ממנו סכום נוסף על סך 50 ₪, למרות שמלכתחילה הוא נרשם לתקופה של חודש. בתקנון של האתר נקבע כי המנוי יחודש מדי חודש באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתו של הצרכן.

מה הדין?

סעיף 13א שבחוק הגנת הצרכן דן בעסקאות לתקופה קצובה.

רכישת מנוי לחודש היא עסקה לתקופה קצובה, שהרי הלקוח רכש מנוי לתקופה של חודש וסבר כי לאחר תקופה זו השירות יסתיים וההתקשרות בין הצדדים תסתיים, אלא אם כן הוא יפנה מיוזמתו אל האתר ויבקש לרכוש מנוי לתקופה נוספת.

סעיף 13ג(2) לחוק הגנת הצרכן קובע כי בכדי להאריך עסקה לתקופה קצובה העוסק חייב לקבל את הסכמתו הפוזיטיבית של הצרכן, וממילא אין כל תוקף לחידוש אוטומטי שנעשה באופן חד צדדי על ידי העוסק ללא הסכמתו של הצרכן.

על מנת להסיר ספק, סעיף 13א(ג)(1) לחוק קובע כי לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תמשך לאחר מועד סיום העסקה, לא יהיה כל תוקף ויראו כאילו נקבע בחוזה שההתקשרות בטלה באותו מועד סיום מקורי.

פועל יוצא, לקוח שרכש מנוי קצוב מאתר היכרויות לתקופה של חודש, שלושה חודשים או שנה, שילם כסף והמועד המקורי של העסקה הגיע לסיומו, הרי שהעוסק אינו יכול להאריך את העסקה ולחדש אותה באופן אוטומטי וחדש צדדי ללא הסכמתו של הצרכן. קיימת פסיקה ברורה ועניפה בנושא הקובעת כי על העוסק להוכיח שהצרכן האריך את העסקה מרצון ומתוך ידיעה ברורה ונאסר על העוסק לחדש את העסקה באופן אוטומטי ללא הסכמה זו.

מה האפשרויות העומדות בפני אותו צרכן שמנויו הוארך אוטומטית שלא כדין?

הארכת עסקה לתקופה קצובה שלא כדין מאפשרת לצרכן להגיש תביעה ללא פיצוי להוכחת נזק עד סך של 10,000 ₪ בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. אפשרות נוספת היא להגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית אשר תכלול במסגרתה את כל הלקוחות אשר מנויים הוארך באופן אוטומטי, מאחר והיא מעלה שאלות משותפות של שאלה ומשפט. תביעה שכזו עשויה לגרום להרתעה יעילה, אכיפה ושינוי התנהגותו של האתר.

שאלות בנוגע לנושא? כנסו ל - פורום צרכנות | תביעות קטנות
אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו'/או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.
דרג את המאמר
(5), 6הצבעות

אודות הכותב

ליאור חאיק

ליאור חאיק

משרד עו"ד ליאור חאיק עוסק בתחום המשפט האזרחי-מסחרי על כל רבדיו. לפרטים נוספים אודות ליאור חאיק

מאמרים נוספים מאת ליאור חאיק

"שכחו אותי בשדה התעופה" – אחריותו של מדריך בטיול מ...

24/11/2016   מאת: ליאור חאיק מאות אלפי ישראלים בוחרים לטוס מדי שנה בטיול מאורגן, מתוך מחשבה כי בכך יחסכו...

כיצד אפשר לתבוע חברה זרה שאינה מקיימת פעילות בישרא...

29/12/2015   מאת: ליאור חאיק כיצד ובאיזה אופן אפשר להגיש תביעה קטנה נגד חברה זרה שאינה מקיימת פעילות עסק...
אין להוסיף תגובה המנוגדת לתקנון האתר

תגובות

לא התקבלו תגובות למאמר